Khai giảng lớp bồi dưỡng cho các ủy viên BCH Trung ương
Theo chinhphu.vn, sáng 3-3 tại Hà Nội, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức (lớp thứ hai) cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Trong lời phát biểu chỉ đạo, ông Đinh Thế Huynh (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương) nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Đảng quan tâm… Bối cảnh trong nước và trên thế giới hiện nay là thời cơ và thuận lợi đan xen với những thách thức. Vì vậy đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao phải không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cho các ủy viên BCH Trung ương - ảnh 1
 
Quang cảnh lễ khai giảng. (Nguồn: Ảnh VOV)

Chương trình của lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra đến hết ngày 7-3 gồm tám chuyên đề, bao quát những nội dung quan trọng góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao ở tầm chiến lược. Đây là những nhận thức mới về lý luận chủ nghĩa xã hội; các vấn đề về xây dựng Đảng, thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chiến lược quốc phòng - an ninh, đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý.

TLL