Điều này gây khó khăn cho Việt kiều về Việt Nam mua nhà. Để khắc phục tình trạng này, ngày 12-8, Bộ Xây dựng có hướng dẫn yêu cầu các địa phương khi công chứng hoặc chứng thực các giao dịch về nhà ở của Việt kiều tại Việt Nam thì không yêu cầu phải có hộ khẩu và CMND. Việt kiều chỉ cần xuất trình hộ chiếu kèm theo giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (hoặc giấy xác nhận gốc Việt Nam) và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Việt kiều sẽ được thuận lợi hơn khi công chứng, chứng thực các giao dịch về nhà ở. Ảnh: HTD

Mặt khác, khi làm thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng và khi cấp giấy hồng thì không bắt buộc Việt kiều phải đáp ứng điều kiện cư trú thực tế tại Việt Nam từ ba tháng trở lên, mà chỉ cần có các giấy tờ cho phép Việt kiều được cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên là đủ.

HOÀNG VÂN