(PL)- Chiều 24-4, Bộ Tư pháp đã thảo luận về dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2009 về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại (TPL).

Theo đó, phạm vi lập vi bằng được thu hẹp, tránh chồng lấn lĩnh vực khác. TPL có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của đương sự, loại trừ trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng, chứng thực.

Tâm điểm gây nhiều tranh luận về sửa đổi hoạt động TPL lần này là vấn đề mở rộng công việc của TPL được làm. Dự thảo lần trước đã bổ sung thêm quy định cho TPL được phép xác minh nơi cư trú, tài sản theo yêu cầu của tòa án. Một số ý kiến còn đề nghị mở rộng thêm là cho phép TPL được xác minh nơi cư trú, tài sản theo yêu cầu của tòa án và cả yêu cầu của đương sự (người khởi kiện).

Tuy nhiên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án Nguyễn Văn Sơn cho rằng việc mở rộng phạm vi này không có ý nghĩa thực chất, chưa phù hợp với pháp luật tố tụng, dễ bị lạm dụng, dẫn đến xâm phạm bí mật đời tư, bí mật kinh doanh.

Vì vậy, dự thảo lần này được chỉnh lý theo hướng “giữ nguyên phạm vi công việc TPL được làm, không mở rộng thêm”.

B.MINH