Trước mắt, Kon Tum tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 9, nhanh chóng ổn định chỗ ở cho người dân mất nhà, khắc phục hệ thống kênh mương, đập thủy lợi, hệ thống giao thông.

N.LINH