Chiều 18-2, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã chủ trì phiên họp lần thứ 23 của Ủy ban.

Tại phiên họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận và tham mưu cho Ban Bí thư thành lập các đoàn kiểm tra theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo kế hoạch, ở trung ương sẽ thành lập chín đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, mua sắm tài sản và sử dụng ngân sách nhà nước; tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài; tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn tiền ủng hộ thiên tai, người nghèo và các hoạt động từ thiện; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản ở một số bộ, ngành trung ương và địa phương.

Theo chương trình, Ban chỉ đạo kiểm tra sẽ báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Bí thư trong quý III-2009.

AX (TTXVN)