Theo luật sư Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn, điểm nổi bật trong năm 2012 là Liên đoàn đã huy động sự tham gia đông đảo của các luật sư đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi, bổ sung nhiều bộ luật. Nhiều đoàn luật sư cũng đóng góp nhiều ý kiến cho công tác cải cách tư pháp ở địa phương mình, tổ chức tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân...

Tuy nhiên, năm qua tình hình luật sư vi phạm đạo đức có diễn biến phức tạp. Mặt khác, hiện tượng cản trở quyền hành nghề hợp pháp của luật sư vẫn còn ở một số nơi. Một số luật sư trong khi hành nghề bị hành hung, đặc biệt nghiêm trọng là vụ luật sư Trần Hồng Lĩnh (Đoàn Luật sư TP Hải Phòng) bị tạt acid.

Trong năm 2013, Liên đoàn sẽ tập trung xây dựng quy định bồi dưỡng bắt buộc, kiểm tra tập sự hành nghề luật sư theo Luật Luật sư; sớm hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đào tạo luật sư Việt Nam; Đề án Bảo vệ quyền lợi cho luật sư hành nghề…

TRÙNG KHÁNH