Thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới quận 2, TP.HCM. Ảnh: HTD

Theo dự thảo, một số mức bồi thường, hỗ trợ sẽ có sự thay đổi, cao hơn so với trước đây. Đối với các hộ bị thu hồi toàn bộ nhà, đất đủ điều kiện tái định cư, có hoàn cảnh thực sự khó khăn về chỗ ở thì có thể được xem xét cho trả góp phần giá trị chênh lệch về nhà ở, đất ở trong vòng 15 năm.

Trường hợp người dân sử dụng đất ở trước ngày 1-7-2004 và không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở thì ngoài việc được hỗ trợ vẫn có thể được mua nhà tái định cư nếu không còn chỗ ở nào khác...

Dự kiến dự thảo sẽ được hoàn chỉnh vào tuần sau để trình UBND thông qua trong tháng 12-2009.

A.PHƯƠNG