Năm 2015 người dân được cấp hộ chiếu điện tử
Đến năm 2015, múc tiêu phấn đấu 100% các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể được thực hiện trên môi trường mạng.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

Mục tiêu đến năm 2015, 100% các cơ quan nhà nước cấp đơn vị trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp xã, phường tại các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan được kết nối vào mạng truyền dẫn tốc độ cao, an toàn, bảo mật của Đảng và nhà nước. 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tới 100% các tỉnh, thành.

Từng bước chia sẻ các thông tin hành chính thiết yếu giữa các cơ quan nhà nước, bao gồm: dân cư, thuế, đất đai, xe cộ, xây dựng, thông tin kinh tế - xã hội nhằm giảm tối thiểu các thông tin yêu cầu từ người dân và doanh nghiệp.

Chương trình cũng đặt ra mục tiêu xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin chuyên ngành quy mô quốc gia thiết yếu, phục vụ cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.  

Cụ thể là 80% người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế qua mạng; 90% cục hải quan tỉnh, thành triển khai thủ tục hải quan điện tử; 30% các đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn cho các cơ quan nhà nước được thực hiện qua mạng; 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là hộ chiếu điện tử.

 

 

Theo Chinhphu.vn