Tình nguyện viên người Pháp Justine (bên phải) cùng với các bạn khuyết tật Việt Nam vui chơi tại hội trại Một thế giới cho tất cả. Ảnh: T.MẬN

Ngày Quốc tế người khuyết tật năm nay mang chủ đề “Hòa nhập vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ: Nâng cao vị thế người khuyết tật và cộng đồng của họ trên toàn thế giới”. Dự án Luật Người khuyết tật đang được Quốc hội xây dựng dựa trên quan điểm mới chuyển từ nhân đạo sang thực hiện quyền của người khuyết tật theo công ước quốc tế. Dự kiến dự luật sẽ được thông qua vào tháng 5-2010.

T.MẬN