(PL)- Ngày 23-7, hai đảng bộ được chọn thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại TP.HCM là Đảng bộ quận 1 và Đảng bộ khối doanh nghiệp thương mại trung ương tại TP.HCM đã bế mạc Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội Đảng bộ quận 1 đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 41 người, ông Lê Bá Cần trúng cử bí thư Quận ủy quận 1 với 291/298 phiếu tín nhiệm (tỉ lệ 97,65%). Đảng bộ khối doanh nghiệp thương mại trung ương bầu 23 người vào ban chấp hành khóa mới, ông Nguyễn Văn Lịch trúng cử bí thư đảng bộ.

T.HƯƠNG