Chiều 14/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ đã tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Nhân quyền Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Tạp chí Nhân quyền Việt Nam xuất bản số đầu tiên.

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn coi con người và quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện thành công công cuộc đổi mới và đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Đó là nền tảng cơ bản để thực hiện tốt hơn quyền con người trong thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không ngừng lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để vu cáo, xuyên tạc, can thiệp vào sự phát triển của đất nước ta. Vì vậy, ngoài việc bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền con người, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với các luận điệu, âm mưu thù địch đó. Tạp chí Nhân quyền Việt Nam được xuất bản là việc làm cần thiết, tạo thêm một kênh thông tin chủ lực nhằm phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trên lĩnh vực quyền con người; giúp cho đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ việc đảm bảo quyền con người là bản chất của chế độ ta; đồng thời góp phần phê phán những nhận thức lệch lạc và đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch.

Tạp chí Nhân quyền Việt Nam có các chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quyền con người; phản ánh những thành tựu quyền con người của nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, Tạp chí là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm về các vấn đề về quyền con người; nghiên cứu âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái thù địch. Tạp chí thông tin về tình hình nhân quyền thế giới; quan điểm của các nước về quyền con người; hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, khu vực.

Theo TTXVN