Với chủ đề "Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc".

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh hội thảo với chủ đề "Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc" sẽ đi sâu làm rõ những vấn đề thuộc về cơ sở lý luận của yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và phương thức phát triển kinh tế ở hai nước. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng với tinh thần cởi mở và cầu thị, hội thảo sẽ góp phần giúp hai Đảng trau dồi nhận thức, mài sắc lý luận, thực hiện thắng lợi sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì buổi hội thảo. Ảnh: TTXVN

Ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng thông qua thảo luận, hai Đảng sẽ nhận thức sâu sắc thêm về quy luật phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

TX