Tại các cuộc hội đàm, gặp gỡ lãnh đạo ba nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Nga, Đức, Ba Lan sâu sắc hơn nữa. Lãnh đạo các nước mà đoàn đến thăm đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác hiệu quả, toàn diện hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục đào tạo, không ngừng củng cố quan hệ truyền thống với Việt Nam. Đồng thời, lãnh đạo các nước đề nghị tăng cường hơn nữa quan hệ với Quốc hội Việt Nam trong công tác lập pháp.

HL