Đề cập đến công tác sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc lấy ý kiến nhân dân là công việc hệ trọng của quốc gia, cần sự tham gia rộng khắp, thực chất của nhân dân. Do đó Hà Tĩnh cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân có nhiều lựa chọn phương thức thể hiện ý kiến góp ý, như phát biểu miệng, qua phương tiện thông tin đại chúng, qua thư góp ý hoặc các phương tiện thông tin khác.

Báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội về tình hình KT-XH, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết trong năm 2012, thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch cũng như chỉ tiêu trung ương giao, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, các chương trình dự án đạt kết quả tốt… Công tác tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi) cũng như công tác chuẩn bị lấy ý kiến tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu đang được triển khai tích cực.

CL