Phó Cục trưởng Đỗ Thái Hà (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp) cho biết mục tiêu kế hoạch này nhằm cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ TTHC; rà soát, chuẩn hóa và công bố 100% TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia và niêm yết đồng bộ tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC. Trọng tâm kế hoạch năm 2015 dự kiến tập trung đơn giản hóa và cắt giảm gánh nặng hành chính đối với 17 nhóm TTHC, quy định liên quan về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài; về lý lịch tư pháp; về yêu cầu công chứng, chứng thực; về khám, chữa bệnh cho người dân và cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân; thi tuyển, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, nâng ngạch, bậc đối với cán bộ, công chức, viên chức; về xuất nhập cảnh trên biển…

BÌNH MINH