Dự kiến trung tuần tháng 4-2013, kỳ họp bất thường bầu tân chủ tịch tỉnh sẽ diễn ra.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cho ông Trương Tấn Thiệu thôi giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2010-2015; thôi giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

N.ĐỨC