Chức năng, nhiệm vụ được giao là quản lý và phát huy các giá trị lịch sử, khoa học, văn hóa của khu di tích thông qua các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu tài liệu, hiện vật, các di tích liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư; thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo, nâng cấp khu di tích; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, du lịch để quảng bá, thu hút khách tham quan.

Trụ sở của ban đóng tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

H.MẠNH