(PL)- Ngày 31-7, Sở Nội vụ TP.HCM vừa báo cáo UBND TP những kết quả đã đạt được khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường từ năm 2009 đến nay trên địa bàn TP.

Đánh giá những mặt được, Sở Nội vụ cho rằng việc thực hiện thí điểm này là chủ trương phù hợp với thực tế của TP.HCM, được nhân dân TP đồng tình và sự thống nhất của các ngành, các cấp ở TP. Việc thí điểm này cũng tinh gọn bộ máy, khắc phục được sự trùng lắp về chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan, đảm bảo tính thống nhất, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở. Vai trò của chủ tịch UBND, người đứng đầu bộ máy UBND quận, huyện, phường được phát huy thông qua việc chủ tịch UBND cấp trên bổ nhiệm.

“Nhìn chung, việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường là hợp lý. Việc thí điểm này không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, tạo tiếng nói chung và đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện” - báo cáo của Sở Nội vụ cho hay.

TÁ LÂM