Các đại biểu đã phân tích, thảo luận quanh các nội dung như sửa đổi Luật PCTN năm 2012; thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về PCTN; các quy định về minh bạch hóa trong WTO, ASEAN, APEC có liên quan đến PCTN…

Tại hội nghị này, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cũng đề cập báo cáo khảo sát xã hội học về tình hình tham nhũng tại các địa phương và các ngành trên cả nước. Theo báo cáo này, mức độ tham nhũng tăng dần từ cấp xã, phường tới cấp quận, huyện và cao nhất là tỉnh, TP và toàn quốc. Các ngành có mức độ tham nhũng phổ biến và rất phổ biến là công an, y tế, giao thông vận tải, quản lý đất đai, xây dựng, giáo dục, hải quan, thuế... Ngoài ra, có tới 60% người dân trả lời tình hình tham nhũng tăng lên trong ba năm trở lại đây và tỉ lệ chi tiêu phát sinh cho tham nhũng trên tổng thu nhập của hộ gia đình là 20%.

Trong khi đó, cán bộ, công chức đánh giá mức độ thiệt hại do tham nhũng gây ra cho ngân sách Nhà nước tương đương 1,7%-3,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong đó thiệt hại đáng kể nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (chi hoa hồng để chọn nhà thầu; câu kết với nhà thầu khai khống số lượng; câu kết với nhà thầu để đưa vật liệu kém chất lượng...) và quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước (chi nhận hoa hồng để thực hiện các giao dịch/hợp đồng vì vụ lợi; câu kết với cơ quan quản lý trong quá trình đấu thầu vì vụ lợi; sửa chữa sổ sách; lập các hợp đồng và hóa đơn khống...).

Mặt khác, có tới 72% cán bộ, công chức nhận định mức gây thiệt hại cao nhất là các nhóm hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 69% là tham ô tài sản; 68% là lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản; 70% là nhận và đưa hối lộ.

LÊ PHI