Theo VOV, sáng 17-8, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tổ chức tọa đàm khoa học về Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ thiết chế bảo hiến là nội dung hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là lần đầu tiên chế định này được đặt ra trong quá trình xây dựng Hiến pháp ở nước ta. Vấn đề này, thời gian qua ủy ban soạn thảo đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các tầng lớp nhân dân, nhà khoa học và các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng việc xây dựng thiết chế này trên cơ sở tiếp thu tinh hoa khoa học của nhân loại và kế thừa thành tựu trong xây dựng bộ máy Nhà nước từ khi thành lập đến nay, hướng đến mục tiêu quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp 1992 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, có tầm nhìn lâu dài. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học tiếp thu, tổng hợp ý kiến và tiếp tục thảo luận để góp phần hoàn thiện thiết chế Hội đồng Hiến pháp.

Tham luận tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến phân tích về sự cần thiết của chế định này trong Hiến pháp.

AT