Việc lấy ý kiến đã phát huy quyền làm chủ, tập trung được trí tuệ của toàn dân TP. Ý chí, tâm tư, nguyện vọng, trí tuệ của người dân đóng góp cho dự thảo được tôn trọng và ghi nhận”. Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) tổ chức lấy ý kiến nhân dân TP.HCM về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết như trên tại buổi họp của BCĐ sáng 28-3.

Theo bà Tâm, TP đã chuyển khoảng 2 triệu bộ tài liệu có kèm theo phiếu góp ý cho dự thảo đến toàn thể các hộ dân trên địa bàn TP và 1 triệu phiếu góp ý khác cũng đã được chuyển đến công nhân các khu lưu trú, khu nhà trọ và khu chế xuất trên địa bàn TP. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về đạt 92% số phát ra. Có gần 40.000 cuộc hội thảo, hội nghị tọa đàm góp ý cho dự thảo đã được tổ chức trên địa bàn TP.

M.CƯỜNG