(PL)- Chính phủ vừa đồng ý cho TP.HCM đưa tuyến metro số 4 vào danh mục huy động các nguồn tài trợ khác (Tây Ban Nha, ADB), đồng thời cho phép thành phố đàm phán với phía Tây Ban Nha tuyến metro số 5, số 6.

Chính phủ cũng nâng mức hỗ trợ ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao TP.HCM. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP theo dõi, tiếp nhận khoản tạm ứng 130 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương năm 2010 để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trên.

XC (Theo HCM CityWeb)