Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP- Trưởng BCĐ Nguyễn Thị Quyết Tâm cho hay: Đến thời điểm này, công tác phổ biến Dự thảo HP cho toàn dân TP, việc tổ chức lấy ý kiến cũng như tổng hợp ý kiến báo cáo lên trung ương của TP là đảm bảo tiến độ và yêu cầu. Hơn 2.000 cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo đã được tổ chức một cách chặt chẽ, công phu. “TP.HCM trân trọng đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân vì lợi ích chung của toàn dân tộc mà tham gia vào cuộc sinh hoạt chính trị đặc biệt này” - bà Tâm nói.

Bà Tâm cũng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến để phát huy tối đa trí lực của nhân dân TP trong việc đóng góp cho Dự thảo sửa đổi HP. Việc lấy ý kiến nhân dân vẫn sẽ được tiếp tục sau thời hạn 31-3 này; nhất là khoảng thời gian sau khi Ủy ban Dự thảo sửa đổi HP tiếp thu ý kiến toàn dân ở bản dự thảo tiếp theo (sau kỳ họp thứ 5 của QH) cho đến cuối tháng 9 năm nay.

M.CƯỜNG