Đây là 20 trường hợp khiếu nại đã kéo dài nhiều năm và hầu hết liên quan đến vấn đề đất đai, nhà cửa. Theo công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 20 vụ khiếu nại này đã được UBND tỉnh Bình Thuận và các cấp có thẩm quyền ở trung ương đã nhiều lần xem xét và có kết luận, biên bản yêu cầu chấm dứt khiếu nại. UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có công văn trả lời lần cuối không thụ lý khiếu nại tiếp theo cùng nội dung. Thế nhưng vừa qua, có một số trong số 20 công dân trên đã không chấp hành và có hành vi quá khích cùng một số công dân khác tụ tập trái phép trước trụ sở cơ quan Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Thuận.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp cùng mặt trận, các đoàn thể cùng cấp nơi có công dân khiếu nại trong danh sách đã được thông báo công khai, vận động bà con chấp hành đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Dương Hồng Lâm (NDĐT)