Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 6 (CLMV 6), Hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế Ayeyawadi-Chao Phraya-Mekong lần thứ 5 (ACMECS 5), Hội nghị cấp cao Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 7 (CLV 7) tại Vientiane. Trong các cuộc hội kiến, cả ba nhà lãnh đạo cùng nhất trí về bảo đảm môi trường và an ninh nguồn nước sông Mekong. Đồng thời, tiếp tục phối hợp và ủng hộ lập trường chung của ASEAN như đã nêu trong Tuyên bố sáu nguyên tắc về vấn đề biển Đông; trong đó có việc đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc về ứng xử ở biển Đông (COC).

HL