Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng gần ba tháng qua, Đoàn Thanh niên mới có hơn 1 triệu ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là còn ít. Trung ương Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để số đoàn viên thanh niên tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tăng lên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: NHAN SÁNG-TTXVN

Về cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần quan tâm vận động lực lượng đoàn viên thanh niên là doanh nghiệp, thanh niên ở các mặt trận khác tham gia vào công cuộc này. Đồng thời, đề nghị Trung ương Đoàn có kế hoạch hướng dẫn thanh niên đi đầu, xung kích trong việc đổi mới, đưa khoa học kỹ thuật vào xây dựng nông thôn mới.

HL