Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Mehdi Ghazanfari thông báo với Thủ tướng về kết quả làm việc với Bộ Công thương và một số bộ, ngành chức năng của Việt Nam. Phía Iran đã đề xuất một số sáng kiến như chương trình hợp tác tổng thể trong 10 năm giữa Việt Nam và Iran; sáng kiến hai nước đàm phán để đi tới ký kết hiệp định thương mại tự do, hiệp định hợp tác giữa Phòng Thương mại của hai nước...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả làm việc của Bộ trưởng Mehdi Ghazanfari với các cơ quan chức năng của Việt Nam và khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ chức năng của hai nước đàm phán, ký kết các thỏa thuận và hiệp định hợp tác nêu trên.

AX