(PL)- Ngày 18-8, lần đầu tiên ba ủy ban của Quốc hội về Đối ngoại, Kinh tế và Các vấn đề xã hội đã có phiên họp chung để Bộ Ngoại giao và các ngành của Chính phủ giải trình về các vấn đề liên quan đến Cộng đồng ASEAN - một cấu trúc mới của khu vực sẽ chính thức hình thành vào cuối năm nay.

 

Báo cáo của Bộ Ngoại giao cho hay tham gia ASEAN những năm qua, Việt Nam đã nâng cao vị thế, mở rộng và tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực cũng như các đối tác bên ngoài, qua đó tạo thế trong xử lý nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.

Về đối nội, tham gia ASEAN là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế. Hợp tác nội khối đã thúc đẩy trong nước cải cách thủ tục hành chính, nâng sức cạnh tranh quốc gia từ nhóm thấp để tương lai lên ngang trung bình nhóm các nước có nền kinh tế mạnh trong ASEAN. Việc tham gia sâu và có trách nhiệm trong ASEAN còn giúp Việt Nam thấy rõ hơn những phức tạp, thách thức mà sớm muộn sẽ phải vượt qua, vừa giúp trưởng thành về năng lực hội nhập vừa có những điều chỉnh chính sách phù hợp.

NGHĨA NHÂN