Việt Nam ý thức được vinh dự và trách nhiệm nặng nề khi đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN. Việt Nam sẽ nỗ lực để xây dựng một cộng đồng ASEAN không ngừng lớn mạnh và mở rộng các quan hệ hợp tác với các quốc gia trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ngài Surin Pitsuwan, Tổng Thư ký ASEAN. Ảnh: TTXVN

Thông báo với tổng thư ký ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam đã sẵn sàng để thực hiện thành công nhiệm vụ chủ tịch ASEAN. Chuẩn bị cho chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã đề xuất và được các nước đồng tình lấy năm 2010 là năm hành động của ASEAN với chủ đề xuyên suốt là “Hướng tới cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn đến hành động”.
Tổng Thư ký Surin Pitsuwan cho biết: Ban Thư ký ASEAN hoàn toàn ủng hộ và luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong cương vị mới.

YX