Tại phiên họp, UBTVQH sẽ nghe Ủy ban Pháp luật báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao; cho ý kiến về phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 và đánh giá thảo luận, cho ý kiến kết quả kỳ họp thứ VI Quốc hội khóa XII.

UBTVQH cũng sẽ tiếp tục cho ý kiến về một số dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Thuế nhà, đất, Luật Nuôi con nuôi, Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay...

YX