Chính phủ đã giao cho Thanh tra Chính phủ làm đầu mối chủ trì, phối hợp với bảy bộ ngành liên quan, xây dựng báo cáo của Việt Nam về thực thi Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng (CAC).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam báo cáo kể từ khi Chủ tịch nước phê chuẩn việc tham gia CAC.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cho biết Việt Nam nằm trong số 41 quốc gia thành viên CAC phải báo cáo việc thực thi Công ước trong năm nay.

Mỗi năm hội nghị nhóm đánh giá lại, chọn ra các quốc gia đánh giá theo nguyên tắc mỗi quốc gia có báo cáo phải chịu sự đánh giá của hai quốc gia khác. Theo đó, hai đối tác đánh giá Việt Nam là Ý và Lebanon.

Ông Lượng cho biết: “Ý rất có kinh nghiệm về cải cách hành chính công, cải cách tư pháp-xét xử và chống tham nhũng. Ta có thể tranh thủ, chia sẻ kinh nghiệm với họ, cũng như đề nghị họ trợ giúp kỹ thuật thực thi CAC”.

NGHĨA NHÂN