(PL)- Ngày 16-4, trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Hà Hùng Cường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong ngành tư pháp tuân thủ quy định không uống rượu bia của Bộ Tư pháp.

Đồng thời, chỉ đạo các nhà ăn, căn-tin trực thuộc không phục vụ rượu bia vào buổi sáng, buổi trưa, kể cả giờ nghỉ và cho các hội nghị, tập huấn, tiếp khách có cán bộ, công nhân viên ngành. “Nếu ai phát hiện cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp vi phạm quy định trên thì báo về thủ trưởng đơn vị. Nếu xảy ra trong trụ sở Bộ thì báo cho chánh văn phòng Bộ” - bộ trưởng đề nghị.

Trước đó, Bộ Tư pháp có chỉ thị “Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức trong ngành uống rượu bia hoặc các loại đồ uống có nồng độ cồn tương đương ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách”.

BÌNH MINH