Chiều 19-6, biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp 9, Quốc hội đã thống nhất chưa tăng lương cơ sở.

Quốc hội cũng giao Chính phủ cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Chưa tăng lương là chia sẻ khó khăn với Nhà nước - ảnh 1
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã quyết định chưa tăng lương cơ sở, yêu cầu Chính phủ tiết kiệm, cắt giảm nhiều khoản chi thường xuyên. Ảnh: QH

Theo nghị quyết, thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 được kéo dài sang năm 2021. Thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cũng được lùi sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Riêng việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các luật, nghị quyết khác có liên quan.

Quốc hội đồng ý bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Agribank, không vượt quá 3.500 tỉ đồng.

“Chính phủ bảo đảm việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp”, nghị quyết nêu rõ.

Quốc hội cũng giao Chính phủ thực hiện các giải pháp chống thất thu, tiết giảm chi ngân sách nhà nước, cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Việc cắt giảm này không bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế; kinh phí thực hiện năm Chủ tịch ASEAN, năm Chủ tịch AIPA và các hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao.

Cũng theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ phải tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. Đồng thời, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1-7.

“Căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở”, nghị quyết của Quốc hội nêu.

Theo UB Thường vụ Quốc hội, để khắc phục tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến cân đối ngân sách nhà nước, việc chưa điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1-7 là cần thiết, thể hiện sự đồng lòng cùng chia sẻ khó khăn với Nhà nước.

 

Thông qua nhiều luật, nghị quyết

Tại kỳ họp 9, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, trong đó có Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA…

Quốc hội cũng cho ý kiến 6 dự án khác như Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính….