Theo đó, số vé trên vào thời gian trước tết từ 17-1-2017 đến 26-1-2017 (nhằm ngày 20 đến 29 âm lịch) và sau tết từ 31-1-2017 đến 12-2-2017 (nhằm ngày 4 đến 16 âm lịch).

Trong đó, khoảng 10.382 chỗ có ga đi Sài Gòn, Biên Hòa và ga đến Vinh, Thanh Hóa..., Hà Nội vào thời gian trước tết từ ngày 17 đến 20 và 25, 26-1-2017 (nhằm ngày 20 đến 23 và 28, 29 âm lịch).

Còn khoảng 49.563 chỗ có ga đi Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định,... Vinh và ga đến Biên Hòa, Sài Gòn vào thời gian sau tết từ 31-1-2017 đến 12-2-2017 (nhằm ngày 4 đến 16 âm lịch).