Hạn chót báo cáo đến ngày 15-3. Đến thời điểm này, chỉ còn UBND huyện Bác Ái chưa gửi báo cáo về tỉnh, mặc dù trước đó các xã, đơn vị thuộc huyện quản lý đã có báo cáo xử lý về huyện.

Liên quan sai phạm, Sở NN&PTNT tỉnh đã có báo cáo xử lý Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Sắt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến. Theo đó, kỷ luật cảnh cáo năm cán bộ, 14 người bị khiển trách, hai bị hạ bậc lương, bảy bị kiểm điểm trách nhiệm. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có báo cáo kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể ban giám đốc, hai đội trưởng, tổ trưởng đo đạc thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, qua thanh tra đã phát hiện hàng trăm hecta đất có vi phạm các quy định về Luật Đất đai. Trong đó, UBND huyện Bác Ái cấp giấy đỏ cho các trường hợp sai mục đích, đối tượng, cấp giao không thu tiền sử dụng đất trái luật hơn 115 ha đất. Cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục điều tra.

MINH TRÂN