Kiểm điểm nhiều cá nhân sai phạm ở dự án Phi Long 5
(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng yêu cầu xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư Phi Long 5 ở huyện Bình Chánh. 
Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng về xử lý sai phạm tại Dự án Khu dân cư Phi Long 5 - Lô số 5 - Khu 9A+B - Đô thị mới Nam TP.HCM (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).
Theo đó, ông Huỳnh Cách Mạng yêu cầu Trưởng Ban Quản lý Khu Nam tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng tại dự án; chủ trì, phối hợp với các cơ quan để thực hiện việc giám sát công tác khắc phục của Công ty TNHH Phi Long Tây Ninh đối với các tồn tại.


Một góc dự án Khu dân cư Phi Long 5

Ông Huỳnh Cách Mạng giao giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện xử lý các sai phạm tại dự án của Công ty CP Đầu tư Việt Nam (chủ đầu tư dự án) trong việc không thực hiện trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại dự án. Đồng thời, đề xuất các biện pháp chế tài Công ty CP Đầu tư Việt Nam; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan đến việc chậm xử lý vi phạm tại dự án qua từng thời kỳ.

Đối với UBND huyện Bình Chánh, ông Huỳnh Cách Mạng cũng yêu cầu chủ tịch huyện tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên quan đến vi phạm tại dự án từng thời kỳ có liên quan.
Ngoài ra, ông cũng giao giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nam và UBND huyện Bình Chánh xác định rõ việc có dấu hiệu chuyển nhượng dự án hay không; nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Phi Long Tây Ninh đối với dự án.
Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Nam và UBND huyện Bình Chánh sớm xem xét giải quyết các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Dự án Phi Long 5; đảm bảo an dân, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong dự án theo quy định pháp luật. Không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

Trước đó, vào tháng 9-2016 Thanh tra TP.HCM đã công bố thanh tra toàn bộ dự án này. Nội dung thanh tra tập trung vào việc lập thủ tục đầu tư và được chấp thuận đầu tư xây dựng tại dự án theo phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và phê duyệt thiết kế kỹ thuật hạng mục san nền của Ban quản lý khu Nam Sài Gòn; việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; việc lập thủ tục thu hồi, giao đất để các cơ quan có thẩm quyền trình UBND TP.HCM ra quyết định giao đất.

Việc ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn, hợp đồng với đơn vị thi công; tiến độ thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng nhà ở, công viên cây xanh… tại dự án; việc ký kết các hợp đồng hợp tác nhận góp vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam với người dân tại dự án cũng nằm trong nội dung thanh tra.
Ngoài ra, thanh tra các hạng mục xây dựng không đúng so với phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền, việc kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và việc chấp hành của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam tại dự án...

TÁ LÂM