Theo Chủ tịch QH, đây là nội dung quan trọng cần có thêm thời gian để nghiên cứu thấu đáo nên Chính phủ chưa kịp chuẩn bị để trình UBTVQH trong tháng 12 như đã dự kiến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trước đó, liên quan đến việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, nghị quyết chất vấn kỳ họp thứ 2 của QH đã phê phán nghiêm khắc ông Hoàng do có những vi phạm về quản lý, luân chuyển cán bộ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương…

Cùng với đó, QH cũng giao cơ quan liên quan nghiên cứu cơ sở pháp lý để xử lý kỷ luật công bằng, nghiêm minh đối với trường hợp cán bộ vi phạm nhưng đã nghỉ hưu, tương tự như trường hợp của ông Vũ Huy Hoàng.

Ngoài việc chưa xem xét nghị quyết xử lý cán bộ về hưu, UBTVQH cũng rút hai nội dung khác ra khỏi chương trình phiên họp gồm: Một số vấn đề lớn của dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của dự án Bộ luật Hình sự và dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.