Ngày 20-5, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Một dự án ở Nha Trang có tổng mức đầu tư tăng gần 40 lần - ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra.

Theo đó, năm 2017 thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán 6,7% (tương ứng 81.447 tỉ đồng). Tuy nhiên công tác lập, giao dự toán thu chưa sát thực tế, cơ cấu nguồn thu chưa thực sự bền vững, nhiều khoản thu quan trọng không đạt dự toán.

Tình trạng kê khai thiếu thuế phải nộp, trốn, lậu thu, nợ đọng thuế lớn chưa được khắc phục triệt để. Còn có khoản thu không đúng đối tượng hoặc không nộp kịp thời vào ngân sách như thu 1.000 tỉ đồng của Quỹ viễn thông công ích vào ngân sách Nhà nước.

Về chi ngân sách nhà nước, ông Nguyễn Đức Hải cho biết công tác lập, giao dự toán chi ngân sách còn bất cập, vẫn còn tình trạng giao dự toán không đúng quy định. Tình trạng giải ngân vốn đầu tư chậm, quản lý, sử dụng vốn đầu tư chưa đúng, chậm khắc phục.

Cụ thể, nguồn ngân sách Nhà nước giải ngân chậm nhất trong 5 năm gần đây, chỉ đạt 86,3%. Bên cạnh đó, vẫn xảy ra tình trạng chấp hành chưa nghiêm quy định trong hoạt động xây dựng và quản lý vốn đầu tư. Có dự án hồ sơ khảo sát chưa đầy đủ, chính xác; thiết kế, dự toán còn sai sót, hình thức lựa chọn nhà thầu chưa đúng quy định. “Đặc biệt, nghiệm thu, thanh toán tại hầu hết các dự án được kiểm toán đều có sai sót...”, ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tình trạng xác định tổng mức đầu tư chưa chính xác chậm được khắc phục, có dự án điều chỉnh vốn nhiều lần.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi điều chỉnh ba lần; dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh điều chỉnh 6 lần và tăng tổng mức đầu tư hơn 3 lần; dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cửa Đại điều chỉnh 4 lần; dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (Ninh Thuận) điều chỉnh 3 lần và tổng mức đầu tư tăng hơn 2 lần. “Đặc biệt, dự án Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Nha Trang điều chỉnh 4 lần, tổng mức đầu tư tăng hơn 39 lần…”, báo cáo thẩm tra nêu rõ.

Ngoài ra, nhiều khoản chi quan trọng không đạt dự toán. Vẫn còn tình trạng chưa tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi.

Ông Nguyễn Đức Hải cũng cho biết bội chi ngân sách Nhà nước năm 2017 là gần 137.000 tỉ đồng, bằng 2,74% GDP thực hiện, giảm cả số tương đối và tuyệt đối so với dự toán Quốc hội giao (giảm 41.337 tỉ đồng và 0,76% so với GDP). Tuy nhiên, việc giảm trên chủ yếu do giải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn vay chậm, chưa thực sự là do tiết kiệm chi để giảm vay.

Về quản lý nợ công, Chính phủ có nhiều nỗ lực để kiểm soát nợ công. Dư nợ công năm 2017 bằng 61,37% GDP và dư nợ Chính phủ bằng 51,67% GDP đều trong giới hạn cho phép...

Tuy nhiên, tổng số nợ công tăng thêm so với 2016 là 7,13%, với số tiền gần 205.000 tỉ đồng, quy mô nợ tiếp tục tăng qua các năm trong khi ngân sách Trung ương vẫn chưa có thặng dư để trả nợ. Bên cạnh đó, ứng trước dự toán ngân sách Trung ương lớn (hết 2017 là gần 87.000 tỉ đồng) có xu hướng tăng...

“Chính phủ cần quan tâm để tiếp tục kiểm soát nợ công và cải thiện dần khả năng trả nợ trực tiếp từ thặng dư ngân sách...”, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách thống nhất trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước 2017 với tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 1.683.045 tỉ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.681.414 tỉ đồng (bao gồm cả nguồn năm 2017 chuyển sang năm 2018). Bội chi ngân sách Nhà nước là 136.963 tỉ đồng, bằng 2,74% GDP.