Từ khóa:

#Kiểm toán Nhà nước
Tìm thấy 213 kết quả
Bộ KH&ĐT yêu cầu Quảng Nam báo cáo về 6 dự án

Bộ KH&ĐT yêu cầu Quảng Nam báo cáo về 6 dự án

(PLO)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các cơ quan, địa phương báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu - tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.