Quân đội kiên quyết xử lý các sai phạm một cách nghiêm minh
(PLO)- Ngày 21-11, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2019 đối với tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và các Ủy viên Quân ủy Trung ương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và thông qua một số nội dung.

Hội nghị đã thống nhất khẳng định: Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương luôn đoàn kết, thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc, kiên định, vững vàng, tham mưu cho Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quân đội kiên quyết xử lý các sai phạm một cách nghiêm minh - ảnh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOD

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình; tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy chế, quy định về xây dựng Đảng.

Thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; luôn phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý các sai phạm, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội và không có vùng cấm, tạo sự đồng thuận cao và được cán bộ, đảng viên tin tưởng.

Tại hội nghị, các cá nhân trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và ủy viên Quân ủy Trung ương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nghiêm túc kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu từng cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2019, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách...

VIẾT THỊNH