Thanh Hóa: Bổ nhiệm bà Quỳnh Anh có sai phạm
(PLO)- Sáng nay (30-3), UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức công bố kết quả thanh tra việc bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh làm trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Tuyển dụng công chức bà Quỳnh Anh là đúng quy định

Theo kết quả thanh tra, vào ngày 7-5-2013, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 1469/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2012-2013, trong đó có danh sách trúng tuyển đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Đến ngày 13-9-2013, chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định 3212/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên năm 2012-2013, bà Trần Vũ Quỳnh Anh trúng tuyển công chức Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 27-9-2013, giám đốc Sở Xây dựng có Quyết định 2991/QĐ-SXD tuyển dụng công chức đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Bà Trần Vũ Quỳnh Anh công tác tại phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản kể từ ngày 30-9-2013.

Kết quả thanh tra khẳng định việc tuyển dụng bà Quỳnh Anh vào công chức là đúng quy định.

Thanh Hóa: Bổ nhiệm bà Quỳnh Anh có sai phạm  - ảnh 1

Bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức trưởng phòng là sai

Ngày 18-4-2014, giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định 1634/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức phó trưởng phòng. Đến ngày 7-11-2014, giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục ban hành Quyết định 6216/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Quỳnh Anh, phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, giữ chức trưởng phòng. Ngày 20-9-2016, bà Quỳnh Anh đã có đơn gửi giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện. Ba ngày sau, giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định 5406/QĐ-SXD cho thôi việc đối với bà Quỳnh Anh.

Về việc này, kết quả thanh tra nêu rõ: Việc giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức phó phòng rồi trưởng phòng khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “Thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ ba năm trở lên”; “có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà nước” là không đúng quy định tại mục c khoản 2 Điều 4 Quyết định 1138/2002/QĐ-UB ngày 16-4-2002 của UBND tỉnh.

Việc giám đốc Sở Xây dựng cho thôi việc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh là đúng quy định. Tuy nhiên, việc giám đốc Sở Xây dựng chưa báo cáo với Sở Nội vụ là không đúng theo quy định.

Kiểm điểm các tập thể, cá nhân trong việc bổ nhiệm công chức Sở Xây dựng

Kết quả thanh tra khẳng định các sai sót, vi phạm trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng thuộc trách nhiệm trực tiếp của giám đốc Sở trong khoảng thời gian từ 11-10-2010 đến 7-12-2015.

Tập thể lãnh đạo thời kỳ này chịu trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm có liên quan. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về ông chánh văn phòng Sở Xây dựng. Việc cho bà Quỳnh Anh cho thôi việc chưa báo cáo, công khai trách nhiệm thuộc giám đốc Sở Xây dựng hiện nay.

Việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào chức vụ phó giám đốc Sở Xây dựng 2015-2020 tại thời điểm năm 2014 có nhiều thiếu sót. Trong đó có việc tập thể lãnh đạo Sở không thực hiện nghiêm túc việc đánh giá toàn diện cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, tạo dư luận không tốt.

Căn cứ các sai phạm trên, ngày 29-3-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn 476-CV/TU giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân các lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng theo kết luận của thanh tra tỉnh. Trên cơ sở đó, sẽ kiến nghị hình thức kỷ luật theo đúng quy định của Đảng và pháp luật nhà nước.

Trong quá trình xét, cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa có trách nhiệm chưa xem xét toàn diện hồ sơ của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nhất là xem xét quá trình công tác, mà chỉ tập trung chú ý các điều kiện, tiêu chuẩn xét, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo quy định.

Về việc xác minh tài sản đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, cho đến thời điểm hiện nay chưa phát hiện được bà Quỳnh Anh có hành vi tham nhũng. Đến thời điểm thanh tra, bà Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức, vì vậy chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà Quỳnh Anh.

Ngoài ra theo thông báo này, việc khai lý lịch đảng viên, khai phiếu đảng viên và khai phiếu bổ sung đảng viên hằng năm, bà Trần Vũ Quỳnh Anh ngoài việc vi phạm về kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực, thu nhập không đúng quy định.

ĐẶNG TRUNG