Văn phòng Chính phủ ngày 8-6 vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ VH-TT&DL về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua, những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết trong thời gian tới.

Thủ tướng đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được đáng khích lệ, vẫn còn một số hạn chế, bất cập mà dư luận xã hội rất quan tâm; gần đây nhất, Tổng Bí thư có nhận định “Văn hóa, đạo đức xã hội, có mặt xuống cấp”.

Thủ tướng: Đầu tư thể thao theo phương châm “đầu tư ít, hiệu quả cao“ - ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ VH-TT&DL. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng đưa ra 8 nguyên nhân chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế trên. Trong đó, Thủ tướng chỉ ra chưa có những nghiên cứu cơ bản, phân tích, đánh giá để nhận diện chính xác vấn đề đạo đức xã hội xuống cấp để đưa ra các giải pháp chấn chỉnh phù hợp, hiệu quả.

Nguyên nhân tồn tại còn có việc chậm đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý dẫn đến vẫn còn sự chênh lệch trong hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, nhất là ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Cuối cùng, theo Thủ tướng là chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực về du lịch; phát triển các ngành nghệ thuật chưa xứng tầm với văn hóa và con người Việt Nam….

Từ thực tế trên, Thủ tướng đã đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới.

Một trong những nội dung được Thủ tướng yêu cầu đó là xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thể thao Việt Nam, trong đó lựa chọn những môn thể thao phù hợp, có khả năng phát triển nhanh, mạnh, phù hợp với văn hóa, thể lực, tầm vóc của người Việt Nam để ưu tiên đầu tư theo phương châm “đầu tư ít, hiệu quả cao". 

Thủ tướng: Đầu tư thể thao theo phương châm “đầu tư ít, hiệu quả cao“ - ảnh 2
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NHẬT BẮC

Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ được tổ chức ở trình độ cao, tiềm năng, lợi thế và nền tảng giá trị di sản, nghệ thuật, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam kết hợp với ứng dụng hiệu quả thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung nguồn lực thỏa đáng, phát triển các lĩnh vực nghệ thuật, nhất là các loại hình nghệ thuật thúc đẩy phát triển nền văn hóa dân tộc và phát huy giá trị con người Việt Nam. Chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp để duy trì sản xuất, kinh doanh, không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất,  kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch, duy trì ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu tuân thủ giải pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc “5k + vắc xin” và tích cực ứng dụng công nghệ rộng rãi, chặt chẽ để duy trì, ổn định hoạt động du lịch, bảo đảm thích ứng với điều kiện dịch bệnh và sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19; Chú trọng phát triển các lĩnh vực như du lịch thông minh, du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, du lịch ẩm thực... Đổi mới nội dung, đa dạng phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.