Sáng 22-11, Học viện Chính trị Quốc gia TP.HCM đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

Hội thảo được diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa (23-11-1940 – 23-11-2020).

bi-thu-nguyen-van-nen
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: THẢO KIM

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23-11-1940 là một trong những sự kiện quan trọng, để lại dấu ấn không thể phai mờ của miền Nam thành đồng Tổ quốc.

Đó là một trong những cơ sở thực tiễn để Đảng ta đưa ra những quyết sách đúng đắn, dẫn dắt nhân dân đi đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành lấy độc lập tự do và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần cho đại thắng mùa xuân 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

“Tuy chưa thành công nhưng tinh thần đấu tranh oanh liệt, kiên cường, bất khuất, dám chấp nhận hy sinh của những người cộng sản và nhân dân Nam Bộ vẫn mãi trường tồn với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam” – Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định.

bi-thu-nguyen-van-nen
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Nên cũng nhìn nhận rằng, thời gian ngày càng lùi xa, đất nước ta ngày càng phát triển; cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín ngày càng tăng lên thì giá trị của sự hy sinh cao cả của cả dân tộc ta càng được khẳng định sâu sắc hơn, toàn diện hơn.

Theo Bí thư, 80 năm qua, đã có nhiều cuộc hội thảo về Khởi nghĩa Nam Kỳ, sách sử cũng ghi rất đậm nét nhưng chắc chắn còn nhiều vấn đề để chúng ta có thể bổ sung, tôn vinh tương xứng với tầm vóc của lịch sử. Đó cũng chính là tinh thần của cuộc hội thảo hôm nay.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận ba nội dung sau.

Một là, Khởi nghĩa Nam Kỳ - bước chuyển quan trọng của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, cuộc tập dượt lịch sử tiến tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hai là, Khởi nghĩa Nam Kỳ - sự kiện lịch sử toả sáng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam với nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Ba là, hào khí Khởi nghĩa Nam Kỳ hội tụ và tiếp tục lan toả trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

hoi-thao-nam-ky
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia TP.HCM phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: THẢO KIM

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, hội thảo là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ôn lại lịch sử hào hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Từ đó, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tri ân những anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh; giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là là thế hệ trẻ… Đồng thời, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Ôn lại ý nghĩa và giá trị to lớn của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, chúng ta càng có thêm ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn mới, vì một Việt Nam ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’” – ông nói.

Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Xứ uỷ Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra đã làm rung chuyển chính quyền cai trị của thực dân Pháp và tay sai ở Nam Kỳ. Trở thành tiếng súng báo hiệu cho sự thắng lợi tất yếu của cuộc tổng khởi nghĩa trên toàn quốc, đi vào lịch sử như một bản hùng ca về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, sự hy sinh oanh liệt và khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia TP.HCM