Dự án Pháp lệnh Về thủ tục bắt giữ tàu bay do TAND Tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 18-12 quy định như thế. Cũng theo dự án, tòa án cấp tỉnh có quyền bắt giữ tàu bay theo yêu cầu của chủ nợ, chủ sở hữu, người thứ ba ở mặt đất hoặc người khác có quyền, lợi ích đối với tàu bay, thi hành án dân sự và tương trợ tư pháp.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (có hiệu lực từ 1-1-2007) cho phép tòa án bắt giữ tàu bay. Tuy nhiên, do chưa có các quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thẩm quyền và thủ tục bắt giữ tàu bay nên chưa áp dụng trên thực tế.

V.TIẾN