Theo khảo sát tại nhiều phường trên địa bàn TP Thủ Đức, các điểm tiêm vaccine cố định trên địa bàn TP đều dừng hoạt động.

Theo giải thích của lãnh đạo các phường, việc dừng tiêm vaccine tại các điểm cố định là làm theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Thủ Đức trong công văn khẩn gửi Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Lê Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế thảnh phố Thủ Đức và Chủ tịch UBND 34 phường trên địa bàn TP.

Cụ thể, theo công văn này, Văn phòng HĐND và UBND đã thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức về việc thống nhất tạm dừng việc tiêm vaccine tại các điểm tiêm cố định của 34 phưởng kể từ ngày 22- 9.

Công văn cũng nêu rõ, việc tạm dừng tiêm vaccine này là để UBND 34 phường tập trung nguồn nhân lực triển khai công tác xét nghiệm tại địa bàn dân cư từ nay đền 30-9 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Đồng thời lãnh đạo TP Thủ Đức cũng giao Chủ tịch UBND 34 phường tiếp tục rà soát các trường hợp người dân trên địa bản chưa tiêm mũi 1 và những người đã đến thời hạn tiệm mũi 2 vaccine Vero cell để mời tiêm tại các Trạm y tế phường.