Lý do điều chuyển các bến này cho Trung tâm Quản lý đường thủy là để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Theo UBND TP, 11 bến thủy nội địa được điều chuyển gồm: Bến trạm văn phòng Phân khu 2, bến khu di tích Giồng Chùa, bến Tắc Xuất - Cần Thạnh, bến đò Phú Xuân - Phước Khánh, bến Lò Gốm, bến Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, bến khu dân cư Bình Hòa, bến chùa Hội Sơn, bến trạm chùa Long Hoa, bến đường Bình Đông, bến trạm văn phòng Phân khu 1.

UBND TP cũng yêu cầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định, Cảng vụ đường thủy nội địa TP và Trung tâm Quản lý đường thủy có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận các bến nói trên.