Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Ông Hạnh thông tin ngày 7-1, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP năm 2019. Đây cũng là năm đầu tiên các đơn vị chủ động thực hiện các định hướng đổi mới theo chỉ đạo của UBND TP về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021.

Theo kế hoạch trên thì các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, quận, huyện phải tập trung nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, HĐND TP, UBND TP, các quy định về cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc để triển khai toàn diện và kịp thời kế hoạch nêu trên.