Theo đó, phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quốc Toản kể từ ngày 7-5-2020; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm vị trí này đối với ông Đỗ Xuân Tuyên.

Cơ quan này cũng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại biểu (ĐB) QH khóa XIV, giữ chức vụ trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Quảng Ninh. UBTVQH cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khóa XIV đối với ông Triệu Thế Hùng.

UBTVQH quyết nghị bà Nguyễn Thị Thu Hà chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đến Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.