(PL)- Từ ngày 25 đến 26-1, Hội nghị quốc tế về chống chủ nghĩa cấp tiến và cực đoan bạo lực (IDC 2016) diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) với sự tham dự của các bộ trưởng/trưởng đoàn, học giả đến từ các nước thành viên ASEAN và nhiều nước như Úc, Pháp, Ý, Anh, Mỹ…
TTXVN cho hay hội nghị nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan an ninh trên toàn thế giới.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng đã nêu rõ quan điểm, chính sách, các hoạt động và thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống tư tưởng cực đoan bạo lực. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác trong các khuôn khổ đa phương cũng như song phương với cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực chống khủng bố, chống tư tưởng cực đoan bạo lực. Việt Nam cũng đề nghị lực lượng chức năng các nước tăng cường các hoạt động hợp tác để kiểm soát, ngăn chặn các nguồn tài trợ và các trang mạng Internet kích động, truyền bá tư tưởng cực đoan bạo lực, khủng bố; trao đổi kinh nghiệm ngăn chặn, đấu tranh chống các thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng các tổ chức có tư tưởng cực đoan bạo lực, khủng bố…

TL