Thông báo của Sở Tư pháp TP.HCM ​

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên    :             Kim Nguyễn Chí Tâm

Giới tính     :         Nam

Sinh  ngày :         08/01/2012

Nơi sinh               :         Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Giấy khai sinh số :         20/2014

Cấp ngày    :         18/4/2014

Cấp tại                 :             Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ cư trú       :         Căn hộ A8-5 Chung cư Sky Garden 1-R1-1, khu phố 6, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 14 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Kim Nguyễn Chí Tâm. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM. Điện thoại số: (028) 38297052.